-6%

Dụng cụ cầm tay

Bơm hút chân không Value FY

1.600.000  1.500.000 
-14%
1.800.000  1.550.000 
-13%
1.500.000  1.300.000 
-17%
1.500.000  1.250.000 
-23%
420.000  325.000 
-15%
-10%
265.000  239.000 
-7%
1.350.000  1.250.000 
-8%
1.250.000  1.150.000 
-14%
1.450.000  1.250.000