-21%

Thiết bị sửa chữa động cơ

Bộ dụng cụ thử kín xi lanh, buồng đốt

1.200.000  950.000 
-24%

Thiết bị sửa chữa động cơ

Dụng cụ đặt cam động cơ BMW N43

5.500.000  4.200.000 
-24%
4.500.000  3.400.000 
-27%

Thiết bị sửa chữa động cơ

Dụng cụ đặt cam động cơ BMW N51-52-53-54

5.200.000  3.800.000 
-92%
650.000 710.000 
-13%
1.200.000  1.050.000 
-6%
2.500.000  2.350.000 
-14%

Thiết bị sửa chữa động cơ

Vòng lắp Xéc-măng piston JTC-1736

350.000  300.000 
-13%

Thiết bị sửa chữa động cơ

Vòng lắp Xéc măng piston JTC-1735

300.000  260.000 
-20%

Thiết bị sửa chữa động cơ

Vòng lắp séc măng piston JTC-1734

250.000  200.000 
-13%

Thiết bị sửa chữa động cơ

Vam tháo lò xo xupap JTC-1711

1.200.000  1.050.000 
-11%
6.500.000  5.800.000