Tag Archives: hệ thống nhiên liệu heui

Hệ thống nhiên liệu Diesel điện tử dùng bơm – vòi phun kết hợp HEUI

Hệ thống nhiên liệu Diesel điện tử dùng bơm - vòi phun kết hợp HEUI

Hệ thống nhiên liệu HEUI (Hydraulically Actuated Electronically Controlled Unit Injector – Tác động thủy lực, điều khiển điện tử) là một trong những cải tiến lớn của động cơ Diesel. Khái quát về hệ thống nhiên liệu Diesel HEUI Hệ thống nhiên liệu HEUI (Hydraulically Actuated Electronically Controlled Unit Injector – Tác động thủy […]