Tag Archives: vấu cam

Cấu tạo và nguyên lý dẫn động trục cam trên động cơ ô tô

Trục cam là yếu tố quyết định đến chất lượng quá trình cháy và hiệu suất động cơ

Trục cam có vai trò quyết định đến chất lượng quá trình cháy và hiệu suất của động cơ. Cấu tạo trục cam Trục cam có cấu tạo bao gồm các vấu cam nạp, cam thải và cổ trục. Các vấu cam trên trục cam được bố trí phù hợp với thứ tự làm việc […]